Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram
Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som saknar behörighet till gymnasiet.  Vi antar elever på introduktionsprogrammet endast i mån av plats! 
 
IMPRO
Som IMPRO-elev läser du på programmet enligt kursplanen och tillhör en och samma klass, men du läser även upp det ämne som du saknar.
 
Vem kan söka IMPRO?
IMPRO kan sökas av dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. För att antas till IMPRO måste du ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkänt betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen. Alternativt svenska, engelska, matematik och tre ämnen till.
 
IMYRK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Inom yrkesintroduktionen gör vi, tillsammans med dig och din vårdnadshavare, en individuell studieplanering som kan se helt olika ut från en elev till en annan. Därmed har du också möjlighet att läsa in de kurser från grundskolan som du inte har med dig till gymnasiet. Målet är att du ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för att du ska komma in på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.
Inom yrkesintroduktion tillhör du en klass och läser merparten av kurserna tillsammans med denna. Men några av kurserna läser du i en mindre grupp beroende på din individuella planeringen. För vissa som läser yrkesintroduktion kommer gymnasietiden enbart att vara något år och för andra elever pågår den under tre år, det vill säga lika länge som för eleverna i det nationella programmet. Istället för att söka en specifik yrkesutgång söker du yrkesintroduktion.
 
Vem kan söka IMYRK?
Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar behörighet till gymnasieskolan.
 
 

På gång på praktiska

Nyhet 2017-12-22

Genom projektet ”Ensam Gran söker julklappar" skänker personal och elever på Praktiska Gymnasiet...

Nyhet 2017-12-18
Arbetarbladet skriver om vår elev Zoran Zozo Feyli och hans Uf Företag Zozomagic UF. Du hittar hela...
Nyhet 2017-12-8
Eleverna på Hantverksprogrammet med inriktning florist i Linköping skapar blombuketterna till årets...