Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Elevrådet

Praktiska Gymnasiet i Falun har ett elevråd vars syfte är att skapa en bättre skola och en mer givande skolgång för eleverna. Elevrådet ska tillsammans med skolans personal arbeta för en skola med bra miljö där både elever och personal trivs. De som är medlemmar i elevrådet företräder skolans elever och är en länk mellan dem och skolans personal och ledning. En del i detta är elevernas rätt till medbestämmande, påverkan och delaktighet i sin utbildning, så kallad elevdemokrati och skoldemokrati.
 
Elevrådet träffas ca två gånger per månad och för protokoll vid varje träff. Vid elevrådet tas frågor från de veckovisa klassråden upp och förs vidare till skolans personal eller diskuteras på andra sätt.
En gång i månaden bjuds elevrådet in till personalens arbetsplatsträff för att där lyfta frågor i samråd med lärare och ledning. Elevrådet är medlemmar i SVEA.
 
 

Elevrådet vid Praktiska Gymnasiet i Falun

Ordförande: 
John Lagergren FT16
Vice ordförande:
 
Sekreterare: 
Michela Björklund HVfr15
Ledamöter:
Alicia Fridén BA16
Kajsa Östmark BAmal15
Alfred Eriksson VFfas16
Denice Hult VFfas15
Tom Lindström EEel16
Felicia Bengtsson HVfr16
Selma Bengtsson HVfr16
Felicia Ryman HVfr16
John Lagergren FT16
Moa Lövris FT15
Maya Wahlfors NBdj15
Linnea  Hollstedt - Jansson NB15
 
Elevskyddsombud: 
 

Kalender

september 2017

 • 25

  Föräldramöte
  för ÅK1 på skolan kl 18,00

oktober 2017

 • 19

  Praktiska deltager i Gymnasiemässan i Falun

 • 24

  ÖPPET HUS
  Skolan visar upp sin verksamhet för alla nyfikna kl 18.00-19.30
  VÄLKOMNA

december 2017

 • 21

  Höstterminsavslutning

januari 2018

 • 09

  Vårterminstart 2018

april 2018

 • 24

  Öppet Hus
  Vi öppnar våra portar inför omvalet vårterminen 2018

På gång på praktiska

Nyhet 2017-09-14

Praktiska Gymnasiet Linköping har ännu en gång klassats som en förstklassig skola av VVS-...

Nyhet 2017-08-29
Hej! Jag heter Anna Bärgman och arbetar som biträdande rektor på Praktiska Gymnasiet Borås. Detta...
Nyhet 2017-06-20
För några veckor sedan fick vinnarna Laura, Ariadna och Axel i vår Instagram tävling sina priser....