Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Elevrådet

Praktiska Gymnasiet i Falun har ett elevråd vars syfte är att skapa en bättre skola och en mer givande skolgång för eleverna. Elevrådet ska tillsammans med skolans personal arbeta för en skola med bra miljö där både elever och personal trivs. De som är medlemmar i elevrådet företräder skolans elever och är en länk mellan dem och skolans personal och ledning. En del i detta är elevernas rätt till medbestämmande, påverkan och delaktighet i sin utbildning, så kallad elevdemokrati och skoldemokrati.
 
Elevrådet träffas ca två gånger per månad och för protokoll vid varje träff. Vid elevrådet tas frågor från de veckovisa klassråden upp och förs vidare till skolans personal eller diskuteras på andra sätt.
En gång i månaden bjuds elevrådet in till personalens arbetsplatsträff för att där lyfta frågor i samråd med lärare och ledning. Elevrådet är medlemmar i SVEA.
 
Mötesdatum 2016/2017 hittar du här

Elevrådet vid Praktiska Gymnasiet i Falun

Ordförande: 
John Lagergren FT16
Vice ordförande:
 
Sekreterare: 
Michela Björklund HVfr15
Ledamöter:
Alicia Fridén BA16
Kajsa Östmark BAmal15
Stefany Hagman BAmal14
Alfred Eriksson VFfas16
Denice Hult VFfas15
Tom Lindström EEel16
Felicia Bengtsson HVfr16
Selma Bengtsson HVfr16
Felicia Ryman HVfr16
Lovisa Lindberg HVfr14
John Lagergren FT16
Moa Lövris FT15
Joakim Norman FT14
Sarah-Linn Åslund NBhä14
Maya Wahlfors NBdj15
Maja Knutsson NBdj14
Alexandra Fransson IMyrk
Linnea  Hollstedt - Jansson NB15
 
Elevskyddsombud: 
Rebecka Källbäck BAmal14

Kalender

augusti 2017

  • 23

    Vi välkomnar våra nya Åk1 elever med upprop kl 09.00 på skolan.

  • 24

    Skolstart för Åk2 & 3 kl 09.00 på skolan.

På gång på praktiska

Nyhet 2017-06-20

För några veckor sedan fick vinnarna Laura, Ariadna och Axel i vår Instagram tävling sina priser...

Nyhet 2017-06-19
Vårt studentfirande i slutet av förra veckan var både efterlängtat och glädefyllt. På Skaraborgs...
Nyhet 2017-06-1
Nu kan du äntligen följa en central Facebooksida för alla Praktiska gymnasium. Ta del av nyheter,...