Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Elevhälsa

 

Kontakt Elevhälsa

  
Åsa Frisk
Nationell samordnare för skolsköterskor och läkare
samt Medicinskt Lednings Ansvar, MLA
072 564 70 60
asa.frisk@vindora.se
 
____________________________________________________________

 
Skolsköterska
Ellinor Altenius
 
Kurator
Sine Limes
 
Specialpedagog
Pernilla Gustavsson
 
Skolpsykolog
Anna Lekberg
 
Skolläkare
Carolina Tarras-Wahlberg
 
SYV
Vakant
 
 

Information från elevhälsoteamet:
 

 • Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande, och omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
   
 • Elevhälsoteamet har ett övergripande ansvar för hela skolans elevhälsoarbete och arbetar tillsammans med övrig personal för att skolans elever ska få en så bra gymnasietid som möjligt och för att underlätta för dem att lyckas med studierna.
   
 • Elevhälsoteamet ska så långt som möjligt hjälpa till att undanröja pedagogiska, sociala och medicinska hinder. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att uppnå målen för utbildningen.
   
 • Elevhälsoteamet träffas varje vecka för att uppmärksamma de elever som behöver extra stöd för att klara sina studier så bra som möjligt.
   

På gång på praktiska

Nyhet 2017-12-22

Genom projektet ”Ensam Gran söker julklappar" skänker personal och elever på Praktiska Gymnasiet...

Nyhet 2017-12-18
Arbetarbladet skriver om vår elev Zoran Zozo Feyli och hans Uf Företag Zozomagic UF. Du hittar hela...
Nyhet 2017-12-8
Eleverna på Hantverksprogrammet med inriktning florist i Linköping skapar blombuketterna till årets...