Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Elev- och föräldrainformation

Sjukanmälan:
Ring 036-30 15 20 innan klockan 08.00 och lämna meddelande på telefonsvararen. Anmälan måste göras av vårdnadshavare om elev är under 18 år. Tänk på att sjukanmälan måste lämnas varje dag.
 
Läsårstider hittar du här
 
Edwise:
Vi använder oss av lärplattformen Edwise. Här hittar du bland annat studieplaner, närvaro, omdöme.
Under flikarna på www.edwise.se hittar du följande:
-Tjänster - Frånvaro – Efter varje lektion registreras närvaro/frånvaro. Vid sen ankomst eller ogiltig frånvaro får vårdnadshavare ett sms, gäller elever under 18 år.
-Tjänster - studieplan: - Varje elev har en individuell studieplan och där framkommer vilka kurser eleven läser.
-Dokumentera – elevutveckling - i samband med utvecklingssamtal som sker en gång per termin skrivs ett omdöme i pågående kurser.
-Samarbeta – som elev är du inbjuden till flera rum där du bland annat hittar lektionsplanering, schema, läsårsplanering mm
-Kontakt - e-post - du har en e-postadress, som vanligtvis är (förnamn).(efternamn)@praktiska.se. Kontakta administratören på skolan för inloggningsuppgifter.
-Föräldrakonto – som vårdnadshavare kan du ansöka om ett vårdnadshavarkonto. Det gör du på startsidan på www.edwise.se Välj ”ansökan om vårdnadshavarkonto”. Under fliken ”barnets skolkommun” väljer du PRAKTISKA.  Fyll därefter i resterande uppgifter.
 
Elevhälsa:
Skolsköterskan finns på skolan tisdagar jämn vecka och torsdagar ojämn.
Kurator finns på skolan varje torsdag.
Kontaktuppgifter hittar du under fliken personal.
 
Individuellt val:
I alla våra program läser du 200 poäng individuellt val och här kan du bland annat välja till kurser så att du får grundläggande behörighet för högskolan.
 
Ledighet:
Elever beviljas endast ledighet vid undantagsfall under terminerna. Behöver du som elev söka om ledighet fyller du i en blankett som du hittar här.
 
Schema:
Schema hittar du under fliken ”schema”
 
Matsedel:
Skollunch äter eleverna på Restaurang Oasen, deras meny hittar du på anslagstavlan på skolan och på Oasens hemsida http://restaurang-oasen.com/?page_id=7 
 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling hittar du här
 

På gång på praktiska

Nyhet 2017-09-14

Praktiska Gymnasiet Linköping har ännu en gång klassats som en förstklassig skola av VVS-...

Nyhet 2017-08-29
Hej! Jag heter Anna Bärgman och arbetar som biträdande rektor på Praktiska Gymnasiet Borås. Detta...
Nyhet 2017-06-20
För några veckor sedan fick vinnarna Laura, Ariadna och Axel i vår Instagram tävling sina priser....