Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Elev- och föräldrainformation

Sjukanmälan:
Ring 036-30 15 20 innan klockan 08.00 och lämna meddelande på telefonsvararen. Anmälan måste göras av vårdnadshavare om elev är under 18 år. Tänk på att sjukanmälan måste lämnas varje dag. 
Alternativt gör det via Schoolsoft om du har ett vårnadshavarkonto. 
 
Läsårstider hittar du här
 
Schoolsoft:
Vi använder oss av lärplattformen Shoolsoft. Här hittar du bland annat schema, studieplaner, närvaro och omdöme. 
Under flikarna på https://sms.schoolsoft.se/praktiska hittar du följande:
-Tjänster - Frånvaro – Efter varje lektion registreras närvaro/frånvaro. Vid sen ankomst eller ogiltig frånvaro får vårdnadshavare ett sms, gäller elever under 18 år.
-Tjänster - studieplan: - Varje elev har en individuell studieplan och där framkommer vilka kurser eleven läser.
-Dokumentera – elevutveckling - i samband med utvecklingssamtal som sker en gång per termin skrivs ett omdöme i pågående kurser.
-Samarbeta – som elev kan du följa veckoplanering, uppgifter och resultat i varje ämne du läser.
-Kontakt - e-post - du har en e-postadress, som vanligtvis är (förnamn).(efternamn)@praktiskagymnasium.se om du går i årskurs 2 och 3 eller ändelsen @elev.praktiska.se om du går i årskurs 1. Kontakta administratören på skolan för inloggningsuppgifter.
-Föräldrakonto – som vårdnadshavare kan du ansöka om ett vårdnadshavarkonto till Schoolsoft. Kontakta administratören för inloggningsuppgifter. 
 
Elevhälsa:
Skolsköterskan finns på skolan tisdagar jämn vecka och torsdagar ojämn.
Kurator finns på skolan varje torsdag.
Kontaktuppgifter hittar du under fliken personal.
 
Individuellt val:
I alla våra program läser du 200 poäng individuellt val och här kan du bland annat välja till kurser så att du får grundläggande behörighet för högskolan.
 
Ledighet:
Elever beviljas endast ledighet vid undantagsfall under terminerna. Behöver du som elev söka om ledighet fyller du i en blankett som du hittar här.
 
Schema:
Schema hittar du i Schoolsoft
 
Matsedel:
Skollunch äter eleverna på Restaurang Oasen, deras meny hittar du på anslagstavlan på skolan och på Oasens hemsida http://restaurang-oasen.com/?page_id=7 
 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling hittar du här
 

På gång på praktiska

Nyhet 2017-12-22

Genom projektet ”Ensam Gran söker julklappar" skänker personal och elever på Praktiska Gymnasiet...

Nyhet 2017-12-18
Arbetarbladet skriver om vår elev Zoran Zozo Feyli och hans Uf Företag Zozomagic UF. Du hittar hela...
Nyhet 2017-12-8
Eleverna på Hantverksprogrammet med inriktning florist i Linköping skapar blombuketterna till årets...