Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Maskin

En motorman arbetar i maskinrummet tillsammans med maskinisterna. En motormans uppgifter är underhåll och att hjälpa maskinisterna i deras tekniska arbete. Under utbildningen läser du ämnen som maskintjänst, vakttjänst maskin, miljö och säkerhet. Första året genomförs en säkerhetsutbildning med livräddningsutrustning och brandbekämpning. Praktik under utbildningen genomförs på fartyg i handelsjöfarten samt fartygsförlagd utbildning ombord på skolfartyg. Under praktiken ingår du i besättningen ombord och följer deras arbete samt moment enligt praktikjournal ska genomföras med hjälp av handledare ombord.
 
Inriktningen maskin är en riksrekryterande utbildning. Ansökningskod är RXMAS00R.
 
Här kan du se vår centrala poängplan för inriktningen maskin.

Var finns programmet?

Exempel på yrken

Matros / Motorman

Relaterade dokument