Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Praktiska Gymnasiet öppnar dörrar.

Att ha Praktiska Gymnasiet i ryggen öppnar många dörrar. De flesta av våra elever får jobb på sina praktikplatser direkt efter studenten. Men möjligheten att plugga vidare finns också. Den som vill kan skaffa sig högskolebehörighet hos oss.

Vår utbildningsmodell är att erbjuda eleven ”hälften skola, hälften praktik”. Vi tror att det eleven kan lära sig på en arbetsplats, ska han/hon också få möjligheten att lära sig där. Givetvis med stöttning från både lärare på skolan och handledare på arbetsplatsen. På skolan ger vi eleven de teoretiska kunskaperna och chansen att pröva och öva på sitt blivande yrke.
 
Vårt samarbete med de olika branscherna gör att vi håller koll på vad marknaden behöver för arbetskraft. Vi utbildar för att det ska leda till jobb.