Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Praktisk och lika ambitiös.

På Praktiska Gymnasiet varvar eleverna skola och praktik varje vecka. Det ställer höga krav på ordning och reda, social kompetens och kvalitet i både teori och praktik. Det ger våra elever en bra grund att stå på när de går ut i arbetslivet.

Så här läser du på Praktiska Gymnasiet.

Vår utbildningsmodell är att erbjuda eleven ”hälften skola, hälften praktik”. På de flesta av våra program läser eleverna ungefär halva studietiden som praktik ute på ett företag. Där får de, med hjälp av handledare från arbetsplatsen och lärare från skolan, lära sig yrkeslivet som det faktiskt är i verkligheten.
 
Hos oss läser eleverna normalt 2 500 poäng. Här kan du läsa hur tre år är uppbyggda på Praktiska.
 

Hälften skola, hälften praktik

Under rubriken Hälften skola kan du få information om hur eleverna läser inne på skolan.
Under rubriken Hälften praktik kan du läsa om hur praktiken fungerar