Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Nyhet / 2016.04.15

"Vilken kompetens vi har i företaget!"

Det satsas på lärarna på Praktiska Gymnasiet

I veckan har det varit PIL-utbildning av våra lärare, ett program för internutbildning av yrkeslärarna på Praktiska.
- Denna vecka höll våra samordnare från Elevhälsan föredrag, berättar Annika Falmann, ansvarig för utbildningsdagarna.
 
 PIL-utbildningen, Praktiska i Lärande, är en årligen återkommande utbildning för Praktiska Gymnasiets yrkeslärare. Under fem heldagar fördelade över läsåret träffas deltagarna och fokuserar på relevanta teman till exempel Etik och Värdegrund och Motivation. Annika Falmann, ansvarig för utbildningsdagarna, alternerar mellan externa och interna föredragshållare. Nu i veckan var temat Elevhälsa. Åsa Frisk, Jessica Lindquist och Lisa Hallberg från Praktiska Gymnasiets Elevhälsa håller föredrag i ämnet för lärarna.
- Deltagarna får med sig mycket nyttigt och användbart som kommer dem själva och deras elever till gagn. Många menar att det inte bara är nya insikter som görs utan att utbildningen också fungerar som en bekräftelse på det de redan gör, berättar Annika.
 
Syftet med utbildningen är att ge yrkeslärarna en gemensam grundsyn och kunskap i vissa teman som berör det dagliga arbetet på skolan. Utvärderingar har visat att deltagarna tycker det är en viktig utbildning och uttrycker sig positivt om den.
- Jag är också imponerad av deltagarnas intresse och entusiasm - vilken kompetens vi har i företaget! Säger Annika. Det är jag stolt över!
 
På bild, från vänster: Jessica Lindquist, Annika Falmann, Lisa Hallberg.

Filtrera