Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Nyhet / 2014.04.15

Varma fakta om Praktiska Gymnasiet och lärlingsbidraget

Det förekommer spekulationer i media om Praktiska Gymnasiet men fakta talar för sig själv.
 
Pressmeddelande
Göteborg 2014-04-15

 

Praktiska Gymnasiet – en skola för alla

Praktiska Sverige driver idag 35 skolor - Praktiska Gymnasiet - med ett elevantal på närmare 4800 elever. 
 
Vi har 12 nationella yrkesprogram där utbildningen bedrivs med en pedagogisk mix av teori och praktik. För en del av våra elever bedrivs verksamheten som lärling och då är kraven högre på andelen APL i undervisningen. Utöver detta bedriver vi två introduktionsprogram där vi tar emot elever från grundskolan som är obehöriga för gymnasiet.
 

Skolan för alla

Av alla Sveriges elever som slutade åk 9 sommaren 2013 var 13 % obehöriga till gymnasiet. På Praktiska Gymnasiet får de en chans att lyckas! Av de elever som går på Praktiska Gymnasiet idag hade 28 % inte nationell behörighet då de började hos oss.
 
Vi lyckas väldigt bra med att göra våra elever behöriga vilket är förutsättning för att erhålla ett slutbetyg. 35 % av våra obehöriga elever når behörighet under ett år. Efter två år har siffran ökat till 65 % som har nått behörighet. Ökad behörighet ger bättre förutsättningar för eleverna.
 
Medelbetyget hos våra avgångselever har ökat från 11,2 (2012) till 11,7 (2013).
 
De senaste åren har 73 % av våra elever gått direkt till arbete efter examen samt utöver detta har 10 % gått vidare till fortsatta studier.
 
Praktiska Gymnasiet har mindre elevgrupper både för yrkesämnen och för de teoretiska lektionerna. Detta gör att våra elever är bättre sedda då vår lärartäthet i snitt är 11,1 elever per lärare, motsvarande rikets snitt som ligger på 12,2 för jämförande program.
 
Vår ekonomi har förbättrats och ledde till positivt resultat under 2013 med en vinstmarginal på 2,5 % efter skatt som investeras i verksamheten och bidrar till långsiktighet och trygghet i verksamheten.
 

En typisk Praktiska Gymnasiet-skola ser ut så här:

Skolan har 135 elever. 101 av dessa har valt skolan för att de vill börja jobba efter gymnasiet. På skolan jobbar 12,2 lärare som tillsammans med rektor, skolsköterska och annan administrativ personal utgör grunden för elevens lärande, trygghet och trivsel. Skolan har 6 yrkesprogram där byggprogrammet är ett av de största. Av skolans 135 elever är 63 stycken lärlingar och 27 elever går på något av introduktionsprogrammen. Medelbetyget för de 45 elever som slutade åk tre 2013 var 11,7 och 31 elever nådde då högskolebehörighet. Av de 45 elever som slutar skolan till sommaren kommer 33 av dem att ha ett jobb redan innan de slutar. 4 elever väljer att läsa vidare i någon form.
 

Fakta Praktiska Gymnasiet och lärlingsbidraget

• Praktiska Gymnasiet samarbetar med mer än 2300 företag.
 
• Praktiska Gymnasiet söker lärlingsbidraget två gånger per läsår.
 
• Beviljat bidrag läsåret 2012-2013 var 50,4 miljoner. Under läsåret 2012-2013 betalade Praktiska Gymnasiet ut drygt 48,6 miljoner kr till våra APL-företag. Och 1,7 miljoner kr återbetalades till Skolverket.
 
• Praktiska Gymnasiet tecknar ett utbildningskontrakt med samtliga APL-företag.
Dessa företag anges i ansökan till Skolverket om lärlingsbidrag. Innehållet i kontraktet regleras i lagstiftningen.
 
• Då Praktiska Gymnasiet beviljas bidrag betalas detta oavkortat till företagen i ansökan.
 
• De företag som av olika skäl inte vill, eller kan, ta emot bidraget redovisas och återbetalas till Skolverket.
 
• Regelverket kring användningen av lärlingsbidraget har förändrats genom åren. Praktiska Gymnasiet har i dialog med Skolverket alltid haft ambitionen att följa aktuellt regelverk. Skolverket granskar varje år hur lärlingsbidraget används. De synpunkter som Skolverket har haft har Praktiska Gymnasiet följt upp och åtgärdat.
 
Praktiska Gymnasiet är en skola där man får lära efter egen förmåga, där man får flera chanser och där man får ta in kunskap på ett individanpassat sätt. En skola där varje elev skall känna sig sedd, hörd, uppskattad och trodd på. Den skolan erbjuder vi. Vi gör skillnad! 
Besök gärna på vår webbplats praktiska.se och ta del av de elevhistorier som finns där.
 
För mer information, kontakta:
 
 
Jarl Uggla, VD  
0725 71 08 01 
 
Patrik Wigelius, Kvalitets- och myndighetsansvarig samt presskontakt   
0708 66 06 80

Filtrera