Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Nyhet / 2013.10.17

Rektor Johans Segerfeldt kommenterar Skolinspektionens beslut

Vem inspekterar Skolinspektionen?
 
Idag nåddes jag av Skolinspektionens beslut att återkalla tillståndet för vår skola att bedriva undervisning. Jag har svårt att förstå logiken och rationaliteten i detta beslut. Skolinspektionen bedriver en viktig verksamhet och den som får kritik kommer alltid att framstå som en dålig förlorare om man inte fogar sig i kritiken.
 
Väl medveten om denna risk måste jag ändå framföra vissa synpunkter. Skolinspektionen lämnar sin rapport efter sitt första besök hos oss den 19/6 2013, dvs precis innan elever och lärare går på sommarlov. I denna får vi berättigad kritik som vi tar på stort allvar. En del av de problem SI pekar på kan vi börja åtgärda direkt, t ex brister i lokalerna som rör brandsäkerhet och ventilation och det gör vi också. Mycket av kritiken som gäller bristande rutiner, eftersatt pedagogiskt ledarskap, otrygg miljö och otillräckligt stöd är dock väldigt svårt för huvudmannen eller en ensam rektor att jobba med. Det måste göras tillsammans med personal och elever. Eleverna kom tillbaka till skolan efter sommarlovet den 20/8 och SI:s återbesök genomfördes den 18/9. Detta innebär alltså att skolan fick mindre än en månad på sig att komma tillrätta med de problem SI pekade på i sin rapport.
 
Trots den korta tiden har vi hunnit åstadkomma enormt mycket för att förbättra utbildningskvaliteten. Vi har utökat elevhälsan, anställt fler behöriga lärare och ökat personaltätheten, renoverat våra verkstadslokaler och investerat stora summor i maskiner och verktyg, det handlar om mångmiljonbelopp. Alla som jobbar på skolan, elever som personal är helt överens om att skolan utvecklas i rätt riktning. Det märkliga är att detta också framgår i de rapporter SI själv skrivit. Ändå väljer SI att utan varningar stänga skolan från en dag till en annan. Om allt på skolan nu var så galet, varför stänger man skolan när alla dessa investeringar och förbättringar har genomförts och inte efter att man inspekterade skolan i mars och förbättringarna inte hade genomförts?
 
Skolinspektionen blir åklagare, domare och bödel i en och samma person och vi som är anklagade får inte ens en rättegång. Detta blir ännu allvarligare när man betänker hur olika SI behandlar de skolor de inspekterar. Praktiska gymnasiet i Tumba får i praktiken en månad på sig att efterkomma SI:s beslut, medan Maria Elementar har givits ett flertal varningar och många år på sig att rätta till sina problem.
 
Skolinspektionen har som uppgift att ta tillvara elevernas intressen, men jag har väldigt svårt att förstå hur det kan ligga i elevernas bästa intresse att bli av med sin utbildningsplats mitt i terminen. Nu pratar vi dessutom om elever som i flera fall har haft en ganska problematisk grundskoletid bakom sig. Det är inte utan att jag som kunnat följa hela detta förfarande börja misstänka att det ligger andra motiv än elevernas bästa bakom Skolinspektionens agerande.
 
Skolinspektionens pressmeddelande är dessutom fullt av rena felaktigheter och har inte stöd i deras egen rapport. Därutöver är det för mig helt rättsvidrigt att myndigheten har möjligheten att utdöma och verkställa straff innan föremålet för straffet har haft möjlighet att få sin sak rättsligt prövat. Det måste vara dags att fråga sig vem som ska inspektera inspektören?
 
Johan Segerfeldt, rektor på Praktiska gymnasiet i Tumba.

Filtrera