Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Nyhet / 2013.08.19

Praktiska Sverige AB står starkt

Praktiska Sverige AB har efter första halvåret 2013 åter ett positivt resultat.
Resultatet för 2012 blev negativt, vilket främst berodde på att Praktiska Sverige AB valde att avveckla 8 skolor. Dessa avvecklingar skedde på grund av att vi såg att elevunderlaget under de kommande åren skulle vara för lågt för att man skulle kunna driva en skola med hög kvalitet där eleverna skulle få den undervisning som vårt lärlingskoncept kräver.Avveckling kostade ett flertals 10 tals miljoner kronor vilket hanterades som en engångskostnad år 2012 och därmed starkt påverkade resultatet negativt.
 
Praktiska Sverige AB har alltså åter ett positivt ekonomiskt resultat.
 
Antalet elever inför hösten 2013 är klart över prognos och de besparingsåtgärder som påbörjades under föregående år har givit bolaget den ekonomiska styrka som gör att vi kan satsa på och utveckla företagets koncept.
Praktiska Sverige AB är, har varit och skall alltid vara Sverige främsta skolkoncern inom lärlingsutbildning.

Filtrera