Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Nyhet / 2013.10.17

Praktiska Gymnasiet kommenterar Skolinspektionens beslut

Vid sittande bord idag har Skolinspektionen meddelat Praktiska Gymnasiets ledning att Praktiska Gymnasiet i Tumba måste stänga ned med omedelbar verkan. Man anser att skolan inte når upp till lagkraven vad gäller följande:
 
Skolinspektionen skriver:
- Praktiska Sverige AB har inte sett till att eleverna får den utbildning och det stöd de har rätt till på de 38 gymnasieskolor som granskats. För en av skolorna, Praktiska Tumba, återkallas tillståndet. Det innebär att skolan stängs omedelbart.
 
Praktiska Gymnasiet svarar:
Beslutet grundar sig på historiska faktabrister. Skolinspektionen tar ingen hänsyn till de förbättringsåtgärder som har gjorts fram till idag. Dessutom är inte informationen korrekt som Skolinspektionen skriver vad gäller att alla skolor inte har tillgång till skolsköterska, skolpsykolog eller kurator. Detta är felaktig information från dem. Vi har egen, fungerande elevhälsoteam på samtliga skolor som kvalitetssäkras centralt av vår elevhälsa.
 
Vidare skriver Skolinspektionen att:
De missförhållanden som kvarstår på skolan är allvarliga. Det handlar bland annat om trygghet och studiero, rätten till särskilt stöd, det pedagogiska ledarskapet, utvecklingen av utbildningen samt arbetsplatser för det arbetsplatsförlagda lärandet (APL).
 
Praktiska Gymnasiet svarar:
Vi har investerat i lokalerna och förbättrat dessa för miljonbelopp. För att jobba med den psykosociala miljön i elevgrupperna har vi tagit in professionell kompetens från Fryshusets ”Lugna gatan”. Elevhälsan har förstärkts och det pedagogiska ledarskapet utgörs av en välmeriterad rektor. Vi har en utarbetad likabehandlingsplan och värdegrund. Vårt mål är att skapa en trygg skola där vi fokuserar på elevernas bästa.
 
Historiskt har många av Praktiska Gymnasiets elever nått sina mål. 2013 hade 73% av eleverna jobb efter studenten och 10% gick vidare till ytterligare studier.
 

Praktiska Gymnasiets ledning är inte nöjd med Skolinspektionens beslut och ser nu över möjligheten att överklaga.
 
Fokus för Praktiska Gymnasiet i Tumba just nu är att ta hand om berörda elever så att de kan fortsätta att bedriva sina studier på bästa sätt.

Filtrera