Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Nyhet / 2013.11.01

Praktiska Gymnasiet – en skola för alla

I onsdagens avsnitt av Uppdrag granskning i SVT 30 oktober avslöjades hur rektorer på vissa friskolor i landet särskiljer och väljer bort elever som söker till deras skola. Kraftig kritik riktas mot friskolor som sorterar bort elever med lägre betyg eller icke godkända betyg från grundskolan. De icke önskvärda eleverna skickas vidare till andra skolor som får ta över ansvaret. En del elever riskerar att helt hamna utanför.
 
Regelverket inom det fria skolvalet kom till just för att stävja denna typ av segregation. Skolan skall vara en jämlik plats oavsett vilka betyg du har med dig från grundskolan. Alla skall ha samma möjlighet att få en bra gymnasial utbildning.
 
Praktiska Gymnasiet är en skola mitt i arbetslivet som idag har ca 4800 elever fördelat på 35 skolor runt om i landet från Luleå i norr till Ystad i söder. Vi erbjuder gymnasieelever teoretisk och praktisk utbildning i något av våra program som utbildar till över 100 olika yrkesutgångar. Många av våra elever går lärlingsutbildning där hälften av studierna görs som APL, arbetsplatsförlagt lärande.
 
Vår skola är öppen för alla. Vi skiljer inte på elever oavsett vilken bakgrund de bär med sig från grundskolan. 33% av våra elever till höstterminsstarten 2013 hade inte godkända betyg med sig från grundskolan.
 
Vi ger våra elever förutsättningar att lära, öva och pröva sina färdigheter och kunskaper i den takt och de sammanhang som passar bäst för varje individ. Alla våra elever kan studera så de får grundläggande högskolebehörighet.
 
De senaste åren har 73% av våra elever inom Praktiska Gymnasiet fått jobb efter studenten och ytterligare 10% har fortsatt till andra vidareutbildningar.
 
Vi ser det som ett gott betyg och vi är stolta över att ge våra elever möjlighet att ge sig ut i arbetslivet eller till fortsatta studier.
 
Vi välkomnar alla elever till vår skola!

Filtrera