Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

O
O
O
Nyhet / 2013.05.29

Praktiska Gävle besökte yrkesskolor i Dublin

Under två intensiva dagar i april genomförde engelskläraren Lisa Johansson från Praktiska Gävle studiebesök på yrkesskolor i Dublin.
 
De skolor som besöktes var Marino College, Plunket College och Youthreach Centre. Dessa skolor är precis som Praktiska, mindre enheter där den personliga kontakten mellan lärare och elev står i centrum. Både elever och lärare visade stort engagemang och stort intresse för att berätta om just sin skola och sina erfarenheter.
 
Irländska ungdomar har obligatorisk skolgång tills de är 18. Därefter kan de välja om de vill arbeta som lärlingar, välja en tvåårig yrkesutbildning eller studera på högskola.
 
- Det bästa med yrkesutbildningen är att man har både lektioner och praktik, säger Mary O’Doyle, elev på vårdutbildningen på Marino College.
 
Hon hoppas att kunna knyta kontakter som förhoppningsvis leder till anställning efter att hon är klar med utbildningen.
 
Utöver att studera skolsystemet och yrkesutbildningen på Irland var studiebesöket även en del i att utveckla undervisningen i engelska på Praktiska Gävle.

Filtrera