Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Nyhet / 2013.10.18

Har du frågor?

Har Du som elev, vårdnadshavare, praktikföretag eller annan berörd, frågor med anledningen av Skolinspektionens rapport som publicerades 17/10?
 
Våra 36 skolor har under två år granskats av Skolinspektionen för att hitta brister i skolans verksamhet. Vi har naturligtvis ambitionen att vara helt fri från brister och är inte nöjda förrän vi når dit, men det är samtidigt viktigt att påpeka att ingen skolverksamhet – kommunal eller fristående – klarar sig helt utan kritik från Skolinspektionens granskningar.
 
Våra skolor arbetar kontinuerligt med att förbättra verksamheten och Skolinspektionens rapport är ett viktigt verktyg i det arbetet. Vi når idag bra resultat på flera områden (bland annat får hela 73% av eleverna jobb innan de slutar skolan!) och inom de områden där vi har brister pågår ett intensivt förbättringsarbete för att bli ännu bättre.
 
Skolinspektionen beslutade samtidigt att omgående stänga Praktiska Gymnasiet Tumba. Vi är förvånade över beslutet då Praktiska Gymnasiet i Tumba under den senaste tiden kraftigt har förbättrat sin verksamhet och är idag en skola med nöjda elever, bra personalgrupp och skolledning. Vi håller inte med Skolinspektionen i sin bedömning och förbereder en överklagan av beslutet.
 
Har du frågor eller funderingar du behöver ha svar på? Tveka inte att kontakta eller besök din lokala skola för att få svar! Du hittar kontaktuppgifterna på hemsidan. Vår personal visar dig gärna sin verksamhet.
 
Välkommen!

Filtrera