Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Nyhet / 2012.04.30

Den gymnasiala lärlingsutbildningen behövs - för både elever och arbetsmarknad.

Läs mer
> Vi tänker fortsätta utveckla lärlingsutbildningen!
 
Praktiska är skolan mitt i arbetslivet. Vi erbjuder praktiska gymnasieutbildningar för elever som vill utbildas i en yrkesroll – för anställning, eget företagande eller fortsatta studier vid högskola.
 
En av de undervisningsformer vi erbjuder är lärlingsutbildningar, där vi är störst i Sverige. I dagarna har Skolverket släppt en första rapport från det s k Lärlingsförsöket som du kan läsa mer om här.
 
Tre år av försöksverksamhet med lärlingsutbildning har gett oss flera viktiga lärdomar. Lärlingsutbildning är inte en skolform som passar alla. Men den har en viktig roll att fylla i utbildningssystemet och ger en mycket god möjlighet att gå direkt från utbildning till ett riktigt jobb.
 
Som Sveriges i särklass största lärlingsutbildare driver vi en rad viktiga projekt för att kunna utveckla vad vi kallar ”Lärling 2.0”. Några exempel är:
 
> En nyligen genomförd utbildning tillsammans med Högskolan i Halmstad där drygt 20 yrkeslärare slutförde utbildningen med pedagogisk examen.
> Ettårig introduktionsutbildning för ännu icke-behöriga yrkeslärare. Dialog förs med Karlstads Universitet för att ge deltagarna behörighetsgivande poäng.
> Handledarutbildning som är öppen för både handledare och obehöriga lärare tillsammans med Karlstads Universitet.
> Nationellt nätverk kring lärlingsutbildning är på väg att formas.
> Löpande departements- och skolmyndighetsdiskussioner för att föra yrkesutbildningens talan – nu främst med önskemål att se över regelverket för att ge eleverna chans att tillgodoräkna sig större del av praktiktiden.
> Utvecklat nationellt, regionalt och lokalt branschsamarbete för att dagens elever ska vara rustade att möta morgondagens krav på arbetsmarknaden.
> Utvecklat stödmaterial till skolorna kring bland annat uppföljningen och dokumentationen av elevernas arbetsplatsförlagda utbildning.
 
Viktigast av allt är att vi renodlar vårt koncept för att ännu tydligare föra var och en av våra elever hela vägen in på arbetsmarknaden. Vi vill att unga ska få praktik och erfarenhet, för att i tidigt skede kunna ge branscherna den kompetens de behöver – vilket i sin tur leder unga till jobb och sänker ungdomsarbetslösheten, samtidigt som det stärker vår internationella konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Vi vill att Sverige ska utveckla Europas främsta lärlingsprogram; vi vill se ett mer modernt och öppensinnat näringsliv jämte en framsynt, lyhörd och flexibel skola som skapar en egen arena för att lotsa elever hela vägen in i yrkesroll och arbetsliv. 
 
Vi är övertygade om att lärlingsutbildningen behövs. Vi vet att den ger jobb. Och viktigast av allt: vi vet att den ger stärkta, trygga och stolta elever. Detta ser vi levande bevis på varje dag. Låt oss framöver diskutera möjligheter, utveckling och pedagogiska frågor snarare än hinder och problem.
 
Det är dags att ta lärlingsutbildningen till nästa nivå. Det ser vi fram emot.

Filtrera