Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Nyhet / 2013.11.04

16 förstelärartjänster utsedda inom Praktiska Gymnasiet

16 förstelärartjänster har utsetts inom Praktiska Gymnasiet och de som är aktuella för dessa är:
 
Lisa Johansson, Gävle
Annika Falman, Göteborg
Mia Castenbrandt, Jönköping
Mimi Liljegren, Karlstad
Gustaf Sundström, Linköping
Eleonor Skoog, Malmö City
Anna Wahlström, Nacka
Maria Rohyo, Nykvarn
Michael Prietzel, Stockholm
Helena Almqvist, Trollhättan
Linda Ljungberg, Uddevalla
Johan Salberg, Uppsala
Eva Ivars, Västerås
Peter Allgurin, Växjö
Simona Roslund, Örebro
Åsa Hägglund, Örnsköldsvik
 
Fokus för tjänsten som förstelärare är att vara en motor i en pedagogisk utbildning som ett rektorsråd arbetar med i nuläget. Förstelärarna får en viktig roll som motor lokalt på den egna skolan samt som bollplank vid skolor i närregionen som inte har någon förstelärare.
 
Den pedagogiska utbildningen som just nu är under arbete har som mål att höja kvaliteten i lärandet hos alla våra elever så att de når examensmål och kursmål, utvecklas och lämnar skolan med ett gott självförtroende .
 
De som ingår i rektorsrådet och som arbetar med utbildningen är Sara Moser, Marie Börjesson, Richard Edström och Carolina Browall.

Filtrera