Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Våra lokala program

Unika programutbud på våra olika orter.

I menyn till vänster hittar du de program och inriktningar som erbjuds på vår ort. Vill du veta mer om programmet så kan du klicka fram informationen i menyn till vänster.
 
Här hittar du alla program på Praktiska och hur du läser hos oss.
 
För att vara behörig till ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet måste grundskole-elev vara godkänd i svenska, engelska och matte, samt fem andra ämnen. Detta kallas gymnasiebehörighet.
 
Gymnasial lärlingsutbildning är en studieväg med samma behörighetsregler, kunskapskrav och examensmål som nationellt program på gymnasiet. Lärlings-utbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbets-livserfarenhet, och möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få kunskaper inom yrkesområdet. Istället för 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt läran-de) som genomförs under de ordinarie nationella yrkesprogrammens tre år genom-förs istället 50% APL i de tre-åriga yrkesprogram som erbjuder gymnasial lärlings-utbildning. På arbetsplatsen ska eleven ha en handledare som har ansvar för elevens lärande och yrkesmässiga utveckling. Skolan säkerställer att eleven får kun-skaper och färdigheter enligt utbildningens mål. Samtal om och uppföljning av elevens lärande sker kontinuerligt mellan elev, handledare och yrkeslärare. Gymnasiala lärlingar får 1000 kr extra/mån i studiebidrag från CSN samt att de APL-företag som tar emot gymnasiala lärlingar får en ersättningssumma från Skolverket. För att vara gymnasial lärling måste du vara behörig till gymnasiet.
Inom gymnasieskolan finns fem introduktionsprogram. Om elev inte uppnått gymnasiebehörighet finns möjlighet att gå något av dessa. Dessa program ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete.
 
På Praktiska Gymnasiet i Falun erbjuder vi följande introduktionsprogram:
 
IMPRO/Priv (Programinriktat individuellt val) är tänkt att ge elever som saknar behörighet de kunskaper som behövs för att så snart som möjligt kunna antas till ett visst yrkesprogram. Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som saknar behörighet till ett yrkesprogram. För att antas till IMPRO krävs att eleven har god-kända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs det godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller att eleven har godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. På Praktiska Falun har du möjlighet att inom IMPRO läsa på programmet enligt kursplanen och du tillhör en och samma klass, men du läser även upp det ämne som du saknar från grundskolan så att du kan nå en yrkesexamen.
 
IMYRK (Yrkesintroduktion) är tänkt till elever som saknar flertal betyg från grundskolan och inte uppnår behörighet för nationellt program eller programinriktat individuellt val. Eleven läser ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. Yrkesintroduktion kan passa i de fall där man uttömt övriga möjligheter för eleven i gymnasieskolan. Det görs en individuell studieplan för elev i IMYRK. Denna kan se helt olika ut från elev till elev. Den praktiska undervisningen genomförs dock alltid tillsammans med en klass. 
 
För mer information, kontakta:
Tf rektor:
Cecilia Falk
cecilia.falk@vindora.se
070 544 32 33
 

Bygg och Anläggning

Fordon och Transport

Hantverk

Naturbruk

VVS och Fastighet

Livet på Praktiska i Falun

På Praktiska Falun erbjuds alla elever att läsa grundläggande högskolebehörighet.
Eleverna väljer aktivt själva vilka valbara kurser de vill läsa i samråd med sin mentor och tillsammans med studie-och yrkesvägledaren. 
För att läsa in grundläggande högskolebehörighet måste elever i yrkesprogram läsa utökad studieplan.
 
Vi har IMPRO/YRKIMPRO platser.
För mer info om detta kontakta SYV eller rektor.
 

Kalender

maj 2017

 • 19

  Temadag mot rasism och diskriminering
   

 • 26

  Lovdag efter Kristi himmelsfärdsdag

juni 2017

 • 05

  Lovdag före nationaldagen

 • 15

  Sommaravslutning åk 1-2

 • 16

  Student

På gång på praktiska

Nyhet 2017-03-22

Två floristelever från Praktiska Gymnasiet i Skövde är med och tävlar i blomsterbinderi på...

Nyhet 2017-03-20
Läs artikeln om Jill Rekalos som läser till VVS-montör i Ystad här
Nyhet 2017-03-8
Kungsörstjejen Cajsa Karlsson går andra året på stylistprogrammet på Praktiska gymnasiet i Västerås...