Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Luleå

Liten skola med stor gemenskap.
 

Roligt att du funnit vår skola!
På vår skolsida kan du hitta information och nyheter som handlar om de program och inriktningar som just vi erbjuder på vår ort.
Känner du att du har frågor även när du har surfat runt på vår sida? - Då skall du inte tveka att kontaka oss på skolan, så vi kan hjälpa dig med dina funderingar!
 
Enkelt uttryckt, Luleå praktiska gymnasium är ett stöd för dig att gå från jobbdröm till drömjobb!!!
 
För mer information, kontakta rektor:
Jörgen Lundin
jorgen.lundin@vindora.se
0768-26 57 63
  
 

Vikarie under rekrytering av ma/nk lärare!

 
Margaretha har gått vidare till nytt uppdrag. Under rekrytering av ny lärare i matematik och naturkunskap, vilken genomförs av Clockwork bemanning, kommer vi ha vikarie på vakansen.
 
Joakim Perdahl, som läser sitt fjärde år på Lärarhögskolan med inriktning matematik och historia, kommer vikariera under period för rekrytering.
 
Vi önskar Joakim varmt välkommen till vår skola!!
 

Cissi Ostermann

Vi hälsar Cissi Ostermann varmt välkommen till Luleå praktiska gymnasium, då tidigare lärare valt att gå till nytt uppdrag. Cissi har en mångårig erfarenhet som industrilärare inom svetsteknik, hon kommer bidra enormt mycket i vår verksamhet med sin kunskap och personlighet.
 
Vi hälsar Cissi mycket varmt välkommen till industriprogrammet med svetsinriktning och självklart till vår skola!!
 
 

Välkomna tillbaka till nytt år och terminsstart!

Onsdag den 10/1 2018 hälsar vi alla elever varmt välkomna åter! Du börjar dagen enligt ditt schema!
 
Välkommen tilbaka!

 

ÖPPET HUS

Tack alla ni som beöskte vårt öppna hus lördagen den 11/11 -17.
Finns alltid en risk att det kan upplevas som lite beöskare, när vi finns på tre adresser. Kunde dock konstatera, när jag roterade mellan de olika fastigheterna och programmen, att det var ett gott besöksantal.
Vill sända ett stort tack till alla besökare ungdomar och föräldrar men även rikta ett stort tack till skolans elever och medarbetare, som visade upp vår verksamhet!
 
Jörgen Lundin
Rektor
Luleå Praktiska gymnasium

 

Luleå praktiska gymnasium en del av Academedia!

Från och med i dag den 1 november 2017, är Luleå Praktiska gymnasium, som ingår i Praktiska Sverige AB med sina 33 gymnasieskolor tillsammans med våra två dotterbolag Movant & Hagströmska, vilka tillhör koncernen Vindora AB en del av Academedia!
 
Nästintill 1000 medarbetare inom koncernen och ett antal tusen elever, byter så ägare och huvudman. 
Vi på Luleå Praktiska gymnasium  får en utökning av samarbetspartners från dagens 33 gymnasieskolor inom Praktiska Sverige. Nu kommer vi ges möjligheten att samverka med ytterligare 106 gymnasie inom Academedia vilka finns i Sverige, Norge och Tyskland. Det ger oss en styrka! Stora möjligheter att utbyta ideer och erfarenhet görs möjlig!
Vi på Luleå praktiska gymnasium kommer som en del av Academedia ges goda förutsättningar att ta nästa steg när det gäller att utveckla vår verksamhet!
 
Nedan finns en hälsning från AcadeMedias VD Marcus Strömberg:
"Från och med idag är Vindora officiellt en del av AcadeMedia och jag tycker att det känns otroligt bra att äntligen kunna säga: varmt välkomna till AcadeMedia!
 
Ni har nu tagit klivet in i norra Europas största utbildningsföretag och jag ser fram emot att lära känna alla nya kollegor och få ta del av all den samlade erfarenhet och kunskap som finns i era verksamheter.
 
Redan när vi i september offentliggjorde samgåendet så var vi tydliga med vilken ambition vi har – att leda utvecklingen av framtidens yrkesutbildning. Det är en ambitiös ambition men jag är övertygad om att vi har goda förutsättningar att lyckas. Inom AcadeMedia använder vi ofta begreppet ”tillsammans är vi starkare” och det är genom att jobba tillsammans som vi ska stärka yrkesutbildningen i Sverige.
 
AcadeMedia är en stor organisation med många olika verksamheter under samma tak, men vi månar om det lokala engagemanget på varje skola eftersom vi vet att det är våra medarbetare som varje dag gör skillnad för våra elever. Som koncern ska vi skapa de bästa möjliga förutsättningarna för våra verksamheter att hela tiden utvecklas, med ett ständigt och starkt fokus på kvalitet.
 
De senaste månaderna har vi ägnat mycket tid åt att lära känna Praktiska, Hagströmska och Movant, och det arbetet fortsätter nu. Jag hoppas också att ni är nyfikna på att lära känna AcadeMedia och alla de verksamheter som ingår. Vi har massor att lära av varandra och det är precis dessa erfarenhets- och kunskapsutbyten som har byggt AcadeMedia starkt. Jag tror inte att någon annan utbildnings aktör i Sverige har lika mycket samlad kompetens och erfarenhet som vi nu har tillsammans – det är en tanke som ger energi.
 
I samband med det formella samgåendet kommer Vindora Holding att få en ny styrelse, den kommer att bestå av:
Jens Eriksson, chef för AcadeMedias gymnasiesegment (ordf.)
Marcus Strömberg, VD AcadeMedia
Eola Änggård Runsten, finansdirektör AcadeMedia
Christine Kastner Johnson, utvecklingschef AcadeMedias gymnasiesegment
 
Återigen, varmt välkomna till AcadeMedia!
Hälsningar
Marcus Strömberg
VD AcadeMedia"
 
 

Två drivna lärare med inriktning Ma/Nk och Sh/ Hi sökes!

Luleå praktiska gymnasium söker två lärare, som vill medverka i elervers lärande. Vi erbjuder ett vikariat i samhällskunskap och histora på 6 månader och med en sysselsättningsgrad om 50%.
Vi söker även en Ma/Nk lärare med 100% sysselsättningsgrad och tillsvidaretjänstgöring.
 
Annonserna finner du på Arbetsöfrmedlingens platsbank eller så markerar du länkarna nedan:
Annons Ma/NK >>
Annons Sh och hi >>
 
Sök via platsbanken eller sänd din ansökan till rektor Jörgen Lundin på mail jorgen.lundin@vindora.se 
 

 

 

Samarbete över gränserna!

Underbart att se elever arbeta över gränserna, inte bara mellan program, utan även över kommungränser och mellan skolor.
 
Luleå Praktiska gymnasium samverkade med temat blommor, där florist- stylist- och frisörelever utmanades i sin kreativitet. Resultatet visades upp och filmades av Media på samhällsprogrammet, Furuhedskolan i Kalix, i en mycket trevlig miljö. Vi får sända landshövdingen ett stort tack för att han lånat ut residenset! Stort tack till alla elever och lärare som även gjort det möjligt för oss andra att ta del av resultatet!
 
https://www.facebook.com/medieprogrammetkalix/videos/644330212441129/
 

 

 

Är du inte riktigt behörig till gymnasiet!

Vi på Luleå praktiska gymnasium erbjuder dig som saknar behörighet att läsa programinriktat individuellt val – IMPRO eller Yrkesintroduktion – IMYRK mot något av skolans yrkesprogram. 
Vad är skillnaden mellan IMPRO och IMYRK?
Impro
För att kunna söka till Impro måste du vara godkänd i svenska eller svenska som andraspråk.
Dessutom måste du vara godkänd i engelska eller matte samt fyra andra ämnen.
På Praktiska Gymnasiet har du möjlighet att inom Impro läsa på programmet enligt kursplanen och du tillhör en och samma klass, men du läser även upp det ämne som du saknar så att du kan nå en yrkesexamen.
 
Imyrk
Det finns inga speciella krav för att komma in på Imyrk (yrkesintroduktionen) men du läser inte heller på ett nationellt program.
Istället gör vi en individuell studieplanering tillsammans med dig och din vårdnadshavare. Denna kan se helt olika ut från elev till elev. Målet är att du ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för att du ska komma in på arbetsmarknaden eller att du når behörighet till ett nationellt program. Den praktiska undervisningen genomför du dock alltid tillsammans med din klass.
OBS!! En förutsättning för att Luleå Praktiska Gymnasium skall kunna anta dig till IMPRO eller IMYRK, är att din hemkommun ställer sig positiv till att du läser hos oss! Innan du kan antas måste ett avtal upprättas med hemkommunen. 
 
 

Många sökanden till Luleå Praktiska gymnasium, men några platser kvar!

Många sökanden till läsåret 2017/2018. I dag har vi fullt på följande program och inriktningar:

 • Fordons och transportprogrammet, Personbilsmek.
 • Bygg och anläggning, husbyggnad och Måleri.
 • Hantverksprogrammet frisör.
 • Hantverksprogrammet, Hår- och makeupstylist.

 
Några enstaka platser finns dock på nedanstående program: 

 • Fordons- och transportprogrammet, kaross och lackering.
 • Handels- och administrationsprogrammet.
 • Hotell- och turismprogrammet.
 • Hantverksprogrammet, Florist.
 • Industriprogrammet, Svetsteknik.
 • VVS- och Fastighetsprogrammet. 

 
Intresserad av att söka till något av de program där det finns platser kvar?
Du gör en ansökan om reservplats via Fyrkantens gymnasiesamverkan, fyll i blanketten och sänd in den till 4kantens gymnasiesamverkan, 97185, Luleå. E-mail: gymnasiesamverkan@fyrkantensgymnasier.se
 
Välkommen med din ansökan!
 

Rätt planerade åtgärder i vår utbildningslokaler för fordon

Har av miljöinspektör vid Luleå Kommun fått besked om att våra planerade åtgärder i den handlingsplan vi upprättat och redogjort för under våren/försommaren, är tillfylles.
Föreläggandet vi erhållit med DNR: M-2017-1248 fastställer att vi skall genomföra och redovisade åtgärder enligt tidigare föreslagna handlingsplan.  
 

Våra program 

På Praktiska Gymnasiet i Luleå har vi utbilding på ett antal olika gymnasieprogram med olika inriktningar.
Vi ställer höga krav på oss själva för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för att erbjuda en nyttig och rolig utbildning. Vår undervisning präglas av flexibilitet, närhet och praktiskt lärande. Ungefär halva din studietid äger rum ute på en arbetsplats vilket gör att du på ett naturligt sätt växer in i din blivande yrkesroll.
Från och med läsåret 2017/2018 kommer inte intag ske på vårt Elprogram, Naturbruksprogram samt Hantverksprogram - Hudvård. 
Vi har däremot startat upp vårt nya program inom handel och turism, med enormt bra samarbetspartners bland företagen.
Om du drömmer om att arbeta med ett praktiskt yrke eller att starta eget företag inom ett praktiskt yrkesområde, ska du välja Luleå praktiska gymnasium.
 
Programmen är:
Bygg och Anläggning - Husbyggnad
Bygg och Anläggning - Måleri
Fordon och Transport - Karosseri och lackering
Fordon och Transport - Personbil
Handel och administration - Handel & Service.
Hotell och Turism - Turism
Hantverk - Florist
Hantverk - Frisör
Hantverk - Hår- och makeupstylist
Industriteknik - Svetsteknik
VVS och Fastighet - Fastighet
VVS och Fastighet - VVS
Välkommen att höra av dig för mer information!
 
Fördelar med Praktiska Gymnasiet i Luleå:

 • Små klasser
 • Hög anställningsbarhet
 • Möjlighet att få grundläggande behörighet till universitetstudier

1000 kr extra i månaden

När du läser som lärling så får du 1000 kr extra i månaden utöver studiebidraget från CSN.
Mer information hittar du på CSN:s hemsida om Lärlingsersättning.
 

81% fick jobb direkt efter studenten! 

 
 

Nyheter

Behov av en klippning?
Passa på att boka tid hos våra duktiga frisörelever och passa på att fixa till frisyren!
Du kan boka tid på följande telefonnummer: 070 594 80 81
 
Följ oss på Instagram
Det händer något spännande på vår Instagram! Två elever från Industriprogrammet gör en takeover i veckan och postar bilder från sin vardag på programmet. Häng med! Konto: praktiskalulea
 
Vi finns på Facebook: 

www.facebook.com/PraktiskaLulea
 

 

På gång på praktiska

Nyhet 2017-12-22

Genom projektet ”Ensam Gran söker julklappar" skänker personal och elever på Praktiska Gymnasiet...

Nyhet 2017-12-18
Arbetarbladet skriver om vår elev Zoran Zozo Feyli och hans Uf Företag Zozomagic UF. Du hittar hela...
Nyhet 2017-12-8
Eleverna på Hantverksprogrammet med inriktning florist i Linköping skapar blombuketterna till årets...