Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

Klagomål&Synpunkter

Vi behöver dina synpunkter för att bli bättre.

För oss på Praktiska är det viktigt att få reda på när vår verksamhet inte fungerar på ett önskvärt sätt. Vi får då möjlighet att rätta till misstag och utveckla vår verksamhet. Med din hjälp, medverkan och synpunkter kan vi bli bättre! 
 
Har du klagomål eller en synpunkter på något som rör din utbildning eller skola? 
 
> Prata eller maila med den person det berör på skolan.  
 
> Kvarstår problemet kan du maila, ringa eller tala med skolans rektor.  
 
> Om du fortfarande tycker att du inte får tillräckliga svar kan du vända dig till vår kvalitetschef på Praktiska. Detta kan du göra på tre olika sätt:
 
>> Maila till: klagomalsbrevladan@vindora.se 
 
>> Eller skriva ett brev till:
 
Praktiska Sverige AB
Klagomål och synpunkter
Box 5164 420 26
Göteborg
 
Inom sju dagar får du en berkäftelse på att ditt ärende tagits emot. När ärendet utretts får du ett svar skickat till de kontaktuppgifter du angett.
Vill du veta mer om hur vi jobbar? Här hittar du vår rutin.

Relaterade dokument