Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

O
O

Ett smart sätt att anställa.

Praktikplatsen fungerar som skolans förlängda arm där eleven får lära sig sitt yrke på plats i verkligheten.

Vi vill att du ska känna dig säker när du tar emot en elev från Praktiska. Vi tar hela ansvaret för elevens utbildning. Det är viktigt att poängtera att det är skolan som står för utbildningen.
 
Ni får en kontakt från skolan, oftast är detta en yrkeslärare som har goda kunskaper inom just din bransch. Ni utser en eller flera handledare hos er som tar hand om eleven/eleverna under den tid de är hos er.
 
Givetvis får era handledare utbildning av oss för att de ska känna sig säkra med sitt uppdrag. När ni tar emot en elev från Praktiska förbinder ni er inte på något sätt.
 

Varför ska jag ta emot en elev från Praktiska?

Många branscher är idag oroliga över att det kommer bli brist på kompetent arbetskraft inom kort. Tillsammans lär vi unga människor yrkeskunskap.
 
Att ta emot en elev från Praktiska är ett smart sätt att anställa. För våra elever är på sina praktikplatser varje vecka under hela utbildningen. Om ni vill anställa efter studenten vet ni att de har vad som krävs.
 

Vad är mitt ansvar?

Er handledare gör en enklare bedömning om vad eleven klarar av, om han/hon är driven eller mest tittar på. Det är sedan lärarens uppgift att sätta betyg och se till att kursmålen uppnås. Skolan sköter all dokumentation. Eleven skriver sin egen veckorapport, där han/hon beskriver vad som gjorts under veckan och vad han/hon lärt sig.
 
Företagets ansvar är att vara goda förebilder och erbjuda eleven hjälp och kunskap i det vardagliga arbetet.
 

Kontakten med skolan

Vi vill hålla en tät kontakt med företaget. Vår lärare kommer till er, minst var tionde APL-dag för att stämma av hur det gått för eleven och er.
Om det skulle inträffa något akut, kan ni alltid ringa till läraren på skolan som då kommer till praktikplatsen inom 1 timme.