Des formations professionnalisantes sanctionnées par un diplôme national de Licence ou de Master professionnel, sont organisées par la faculté de médecine, notamment dans le domaine des Biotechnologies, des Sciences Sanitaires et Sociales et de la Nutrition. La faculté de Médecine offre, en association avec d'autres composantes de l'Université de Bretagne Occidentale et d'autres universités du Grand Ouest, des formations de niveau Master1 et 2, ouvertes aux professionnels de Santé mais aussi aux scientifiques et juristes, notamment dans es sciences biologiques et humaines appliquées à la santé. Pour plus d'informationsIl est possible, pour des étudiants d'origine www.cialisgeneriquefr24.com cialis scientifique ou médicale titulaire d'un Master, de réaliser une thèse d'université dans l'un des laboratoires reconnus comme Equipe d'Accueil. Pour encadrer des travaux de recherche (thèses d'université) et pour concourir aux fonctions de Professeur des Universités, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches (HDR).

Du är här

En liten skola med stor gemenskap.

Vi vet att många 15-16-åringar tar hjälp av sina föräldrar när det kommer till att välja gymnasium. Det är ett val som speglar framtiden och vad man vill göra med den. Därför förstår vi att det kan vara svårt för just dig, som förälder, att försöka sätta dig in i alla dessa oändliga val. Nedan kan du läsa några rader om hur Susanna Hellgrens tankar gick inför att hennes dotter skulle börja på gymnasiet och hur det känns nu efteråt.

Hur gick dina tankar inför att din dotter började på gymnasiet?
Jag ville att hon skulle hitta en utbildning som kunde leda till ett framtida arbete, antingen en yrkesutbildning eller en utbildning som hon visste skulle leda till fortsatta studier.
 
Vad är man orolig för?
Det som oroade mig var att min dotter var ganska skoltrött och inte så pigg på att gå i skolan över huvudtaget, samtidigt som hon hade en längtan efter att bli stor och få arbeta. Energi fanns där, men det låg inte på skolarbete.
 
Varför ska man välja Praktiska Gymnasiet?
Praktiska får ungdomarna att koppla teorin till arbetslivet. De ger en meningsfullhet i studierna för ungdomar som börjat tappat sugen på att lära sig nytt.
 
Hur fungerar kontakten med Praktiska Gymnasiet? Dels mellan elev och skola, dels mellan förälder och skola?
Praktiska Gymnasiet känns som en liten trygg skola där alla blir sedda. Det är inte svårt eller krångligt som förälder att få tag på varken lärare eller rektor. Konflikter och mobbning finns på alla skolor. På Praktiska Gymnasiet upplever jag att det är korta beslutsvägar och informationskanaler vilket ringar in situationerna snabbare.